Xã Hải Xuân tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2024

23/05/2024 08:36

Thực hiện kế hoạch số 42-KH/UBND ngày 6/5/2024 của UBND xã Hải Xuân về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật đất đai, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; kiến thức phòng chống tệ nạn xã hội, luật căn cước 2023; chính sách trợ giúp xã hội, một số điểm mới về Luật Dân chủ ở cơ sở, kiến thức phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình năm 2024 trên toàn địa bàn xã Hải Xuân.

Trong thời gian từ ngày 13/05 đến ngày 21/05, Xã Hải Xuân đã tiến hành tuyên truyền tại các cụm dân cư trên địa bàn theo nội dung kế hoạch đã ban hành. Hội nghị tuyên truyền đã thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân đến dự và nghe tuyên truyền. Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Trung Đông – PBT ĐU, CT UBND xã đã quán triệt và thông qua các nội dung xây dựng xã NTM kiểu mẫu và hoàn thiện các hồ sơ lên phường; Các đồng chí CC Địa chính, xây dựng xã tuyên truyền về nội dung công tác cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý về trật tự xây dựng trên địa bàn xã; Công an xã tuyên truyền về nội dung Luật căn cước 2023; và tuyên truyền các biện pháp phòng chống tội phạm, đặc biệt là phòng chống tội phạm trên không gian mạng; Đồng chí CC Văn hóa, xã hội tuyên truyền về nội dung liên quan đến chính sách trợ giúp xã hội hiện hành; Hội LHPN xã tuyên truyền, hướng dẫn đến HVPN và nhân dân kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường; UB MTTQ xã tuyên truyền một số điểm mới của Luật Dân chủ cơ sở. 

Một số hình ảnh tại các buổi tuyên truyền: 

 

Thu Hà
Loading...