XÃ HẢI XUÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HẢI XUÂN LẦN THỨ MƯỜI HAI KHOÁ XI, NHIỆM KỲ 2019-2024

13/11/2023 18:00
Ngày 13/11/2023, Ủy ban MTTQ xã tổ chức Hội nghị lần thứ 12 để hiệp thương kiện toàn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Căn cứ Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT ngày 28/7/2020 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Căn cứ Thông báo số 1042 ngày 09/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái về cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hải Xuân đối với đồng chí Cung Văn Tân. Căn cứ Thông báo số 1120-TB/TU ngày 26/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hải Xuân, nhiệm kỳ 2019-2024”. Căn cứ Công văn số 202/MTTQ-BTT ngày 07/11/2023 của Ban Thường trực MTTQ Thành phố về việc trao đổi công tác cán bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố và Thường trực Đảng ủy xã.Ngày 13/11/2023, Ủy ban MTTQ xã tổ chức Hội nghị lần thứ 12 để hiệp thương kiện toàn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Viết Mạnh - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH thành phố. Đồng chí Phạm Thanh Huyền - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xãCùng dự hội nghị có đông đủ các đồng chí TT Đảng ủy, HĐND, UBND; các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ xã khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Đỗ Viết Mạnh - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, 

Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Đồng chí Phạm Thanh Huyền - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương bầu kiện toàn đồng chí Bùi Xuân Vĩnh - Phó CT UBND xã giữ chức danh Chủ tịch UB MTTQ xã, đồng chí Đặng Thu Hằng - UV UB MTTQ xã giữ chức danh Phó CT UB MTTQ xã khoá XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Bùi Xuân Vĩnh - CT UB MTTQ xã phát biểu nhận nhiệm vụ

Các Đồng chí lãnh đạo thành phố, xã tặng hoa chúc mừng 

Thu Hà
Loading...