Xã Quảng Nghĩa ra mắt Tổ Phụ nữ liên kết phát triển kinh tế

06/05/2021 21:12
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quảng Nghĩa Thành phố Móng Cái vừa thành lập và ra mắt tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế. Đồng chí Hà Thị Mai, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TP Móng Cái dự.

Theo đó, Tổ phụ nữ phát triển kinh tế bao gồm 10 thành viên là các hội viên phụ nữ Chi hội 5- Hội LHPN xã Quảng Nghĩa tự nguyện đăng ký tham gia. Các tổ viên được hỗ trợ giống, vốn, hướng dẫn quy trình chăn nuôi lợn Móng Cái, kết nối liên kết bao tiêu sản phẩm. Qua đó, nhằm tạo động lực mở rộng quy mô chăn nuôi đàn lợn Móng Cái trên địa bàn xã Quảng Nghĩa, thu hút, tập hợp các hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gắn thực hiện tốt đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, tạo sự gắn kết, đoàn kết triển khai thực hiện nhiệm vụ phong trào Hội.

Trao hỗ trợ con giống cho 5 hộ gia đình hội viên 

Đây là mô hình đầu tiên của phong trào phụ nữ Móng Cái phát triển kinh tế trong năm 2021 được ra mắt. Hội LHPN TP Móng Cái sẽ quan tâm theo dõi, đánh giá kết quả và tiến tới nhân rộng mô hình.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...