Hội LHPN tham gia thực hiện đề án 06

xã Vạn Ninh

12/07/2022 09:11
Hội LHPN xã Vạn Ninh tham gia thực hiện Đề án 06

Thực hiện đề án 06 tối ngày 11/07/2022 Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với công an xã đã vận động được 198 hội viên và nhân dân về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Hội liên hiệp phụ nữ xã Vạn Ninh tích cực vận động hội viên và nhân dân tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong công tác thay thế căn cước công dân và các loại giấy tờ mà họ đăng ký tích hợp thể hiện trên ứng dụng đinh danh điện tử Quốc gia như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe máy, bảo hiểm y tế…. và dự kiến từ ngày 11/07/2022 đến ngày 25/07/2022 vận động được khoảng 2.000 hội viên và nhân dân tham gia.

Đây là Đề án có ý nghĩa hết sức quan trọng để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Đặc biệt, thực hiện hiệu quả Đề án sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho xã, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho nhân dân và doanh nghiệp.

(Hội viên hội liên hiệp phụ nữ và gia đình tham gia tích hợp các loại giấy tờ)

Bùi Văn Nhã
Loading...