THÔNG TIN XÃ PHƯỜNG

Xã Vạn Ninh

05/06/2015 01:38

Địa chỉ: Thôn Trung - xã Vạn Ninh - thành phố Móng Cái.

Điện Thoại: 02.033.881.904

Email: ubndxvanninh_tpmc@quangninh.gov.vn

Tình hình Kinh tế - Xã hội: 

Vạn Ninh là xã đồng bằng ven biển loại I cách trung tâm thành phố Móng Cái 08 km về phía tây nam. Tổng diện tích tự nhiên là 6.038,43 ha; Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp phường Ninh Dương, phía Đông giáp phường Bình Ngọc và xã Hải Xuân, phía Nam giáp xã Vĩnh Trung và Vĩnh Thực, phía Tây giáp xã Hải Đông và phường Hải Yên. Địa giới hành chính được chia thành 05 thôn gồm: Thôn Cầu Voi Thôn Bắc, Thôn Trung, Thôn Nam, Thôn Đông) và 01 khu giãn dân Thoi Phi ( Dự án 773). Dân số 1.679 hộ, với trên 7.027 nhân khẩu. Dân số trên địa bàn xã chủ yếu là Dân tộc Kinh chiếm trên 99 %.

Cơ cấu kinh tế hiện nay của xã được xác định là: Nông nghiệp - Ngư nghiệp - Nuôi trồng thủy hải sản theo hướng giảm dần về nông nghiệp và tăng dần về dịch vụ ( Nông nghiệp chiếm 70%, Ngư nghiệp - Nuôi trồng thủy sản chiếm 25%, Dịch vụ buôn bán nhỏ chiếm 05% )

Các chỉ tiêu về kinh tế cơ bản đạt và vượt kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người trên 18.000.000 đ/năm; Số hộ khá chiếm khoảng 70%, Trung bình khoảng 20%. Năm 2014 trên địa bàn xã có 06 hộ nghèo chiếm 0,31%; 17 hộ cận nghèo chiếm 1,14%.

Công tác giáo dục đào tạo luôn được cấp Uỷ - Chính quyền quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả cao: Tỷ lệ  huy động học sinh đến lớp đạt 100%, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 100%, hoàn thành phổ cập giáo dục Mầm non, có 02 trường đạt Danh hiệu trường chuẩn Quốc gia ( Trường Mầm Non và Trung học cơ sở).

Thực hiện có hiệu quả Chương trình Quốc gia về Y tế (xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế năm 2009), công tác Dân số KHHGĐ, An sinh xã hội, Văn hóa thể dục thể thao luôn được quan tâm và phát triển bền vững, công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Đảng bộ, Chính quyền và các Đoàn thể chính trị xã hội nhiều năm liền đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh. xã Vạn Ninh vinh dự và tự hào được Nhà nước phong tặng danh hiệu " Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp "

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Cấp uỷ, chính quyền xã Vạn Ninh là Đảng uỷ, HĐND, UBND xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố; thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo các điều quy định tại mục 3 chương II luật tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003, các lĩnh vực quản lý điều hành bao gồm toàn bộ các hoạt động về phát triển kinh tế - Chính trị ; An ninh – Quốc phòng; Văn hoá- Xã hội… trên địa bàn.

Danh sách Lãnh đạo:

Đồng chí: Nguyễn Đức Việt

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

- Trình độ VH: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

- Trình độ QLNN: Trung cấp

- Điện thoại: 0903.408.068

- Email: Nguyenducviet.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Bùi Thị Tiền

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Cao cấp

- Số điện thoại:   01238247155        Email:

Đồng chí: Bùi Văn Nhơn

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Số điện thoại:  0915697411        Email:

Đồng chí: Bùi Minh Chuyên

- Chức vụ: Phó Chủ Tịch HĐND

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Số điện thoại:  01226473655       Email:

Đồng chí: Trần Văn Canh

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Số điện thoại:   936562364        Email:

Đồng chí: Bùi Trường Sơn

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Số điện thoại:   01656797636        Email:

Trung tâm TT và VH
Loading...