Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Nhân tố quyết định sự ổn định và phát triển bền vững

06/04/2022 10:37
Kế thừa thành tựu chung của đất nước, phát triển tư duy, tầm nhìn, kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng phát huy tiềm năng, thế mạnh, tiếp tục lãnh đạo địa phương tiến nhanh và bền vững. Đặc biệt trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt, gắn với xây dựng tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với nhiều mô hình mới, đột phá; đã trở thành nhân tố cơ bản, là nguồn gốc của những thành tựu toàn diện của Quảng Ninh suốt nhiều năm qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn trò chuyện cùng các đảng viên tại Chi bộ khu 3, phường Hồng Hà, TP Hạ Long.

Trong suốt quá trình xây dựng, phát triển, nhất là trong những năm đổi mới vừa qua, với vai trò, trách nhiệm của một địa phương được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ví như “một Việt Nam thu nhỏ”, luôn được Trung ương xác định có vị trí trọng yếu về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; có vị trí rất quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước, Quảng Ninh đã cho thấy sự vận động, phát triển không ngừng của mình bởi hiếm có địa phương nào mà sự đổi mới lại diễn ra hằng tuần, hằng tháng như ở Quảng Ninh, kể cả trong những thời điểm cực kỳ khó khăn như 2 năm gần đây khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Bước tiến bộ quan trọng của công tác xây dựng Đảng là cội nguồn dẫn dắt kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định. Thời gian qua, Quảng Ninh luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó, gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế. Thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, các quy định, quy chế làm việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hợp nhất, mô hình thí điểm, nhất là mô hình cơ quan tổ chức - nội vụ, cơ quan ủy ban kiểm tra - thanh tra, cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, Trung tâm Truyền thông tỉnh.

Hoàn thành việc sắp xếp theo quy định chung và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đối với bộ máy hệ thống chính trị tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sáp nhập địa giới hành chính. Tiếp tục thực hiện đúng lộ trình giảm đầu mối đơn vị và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh, gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng về mọi mặt của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Thị Minh Thanh kiểm tra việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại TX Quảng Yên.

Quảng Ninh cũng chủ động, kịp thời vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào điều kiện, hoàn cảnh thực tế ở địa phương thông qua việc nâng cao chất lượng ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển đúng đắn của cấp ủy theo hướng thiết thực, ngắn gọn, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng khâu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết. Lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết theo phương châm “3 rõ” (rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành).

Tăng cường phân cấp, phân quyền, ủy quyền và nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với ràng buộc trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Hoàn thiện quy chế, quy định, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân. Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đảm bảo khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân; bám sát thực tiễn, chịu khó học hỏi, nói đi đôi với làm và làm đến cùng, dứt điểm; có quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, không bảo thủ, trì trệ, chống bệnh hình thức và chủ nghĩa thành tích. Đẩy mạnh ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng từ tỉnh đến cơ sở.

Có thể khẳng định, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt gắn với xây dựng tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với nhiều mô hình mới, đột phá đã trở thành nhân tố cơ bản, là nguồn gốc của những thành tựu toàn diện của Quảng Ninh suốt nhiều năm qua, nhất là 5 năm gần đây. Đến nay, tỉnh Quảng Ninh trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của khu vực phía Bắc với tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,7%; chất lượng tăng trưởng được cải thiện đáng kể; quy mô, tiềm lực của nền kinh tế tăng lên rõ rệt; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững hơn.

Đặc biệt, trên quan điểm, mỗi người dân Quảng Ninh đều được hưởng thành quả tăng trưởng, không để ai bị bỏ lại phía sau, chỉ tính riêng giai đoạn gần đây, tỉnh đã ban hành trên 20 chính sách riêng về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và ưu tiên bố trí nguồn lực lớn cho các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách, yếu thế; từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa phương, vùng, miền. Hiện Quảng Ninh đã hoàn thành đưa điện lưới quốc gia đến 100% thôn, bản vùng cao, biên giới và các đảo có người dân sinh sống. Bên cạnh đó, mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

TP Móng Cái kết nạp cho 30 quần chúng ưu tú vào Đảng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố 19/10 (1946-2021).

Riêng trong 2 năm gần đây, đại dịch Covid-19 được coi là thách thức lớn, chưa từng có không chỉ của mỗi địa phương, mà còn là ở quy mô quốc gia, quốc tế, nhưng Quảng Ninh đã tiếp tục khẳng định được ý chí vững vàng, quyết tâm phát triển và tư duy đổi mới không ngừng. Các đối sách với đại dịch của tỉnh luôn chủ động, đi trước, đón đầu, thể hiện qua phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”; dự phòng, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở, để từ đó thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân vừa ổn định KT-XH, phục hồi các ngành sản xuất, giữ đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới...

PGS,TS Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, từng chia sẻ, ông đã đến Quảng Ninh rất nhiều lần trong những năm qua và mỗi lần ông đều cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt bộ mặt của tỉnh theo hướng tích cực. Ông đánh giá để đi đúng hướng thì cần có quy hoạch bài bản, nhưng để hiện thực hóa được quy hoạch thì Quảng Ninh cần một bộ máy làm việc xứng tầm. Đến nay, lãnh đạo tỉnh đã rất thành công khi tạo ra một bộ máy làm việc năng động, hiệu quả, tinh gọn và xứng tầm công việc.

Quảng Ninh đang hướng tới năm 2030 quyết tâm xây dựng, phát triển tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu; khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng - an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế; GRDP bình quân đầu người hơn 15.000 USD/năm.

Và tới năm 2045, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế, một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, có sức cạnh tranh cao; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển; phát triển kinh tế hài hòa giữa các khu vực đô thị và nông thôn; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh.

Buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 1/2022 của Chi bộ khu 3 (phường Yết Kiêu, TP Hạ Long).

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Quảng Ninh xác định 4 quan điểm, định hướng lớn, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 15 đề án, chương trình trọng điểm… Cùng với đó, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, chủ động hóa giải các nguy cơ, năng động, tự lực, tự cường với khát vọng đổi mới, sáng tạo, phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 và hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045.    

Nhận xét về bước đi, cách làm của Quảng Ninh, GS Hà Tôn Vinh, Chủ tịch Tổ hợp Giáo dục và Tư vấn quốc tế Stellar Management, chia sẻ: Khả năng lắng nghe với tầm nhìn xa của đội ngũ lãnh đạo đã mang lại bước phát triển cho Quảng Ninh, khơi dậy niềm tin và niềm tự hào của mọi người dân trong tỉnh, mang lại một mô hình phát triển kinh tế bền vững, đột phá mà nhiều địa phương hiện đang cố gắng vươn lên có thể tham khảo. Quảng Ninh đang dần hiện thực hóa khát vọng chứa đựng trong nội hàm tên gọi: “Quảng” là rộng lớn, “Ninh” là yên vui, bền vững. Với tư duy phát triển dài hạn, một mô hình quản trị bền vững và đội ngũ lãnh đạo có tầm, dám quyết, dám làm, chắc chắn tỉnh sẽ đạt được những thành tựu đặt ra như mong đợi.

baoquangninh.com.vn
Loading...