Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

03/02/2023 09:03
Mối quan tâm lớn nhất, sâu sắc nhất trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh.
Theo TTXVN/Vietnam+
Loading...