Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp uống rượu, bia vẫn lái xe

Xử lý nghiêm trường hợp uống rượu, bia mà vẫn lái xe

10/06/2022 16:48
Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị có liên quan:


baochinhphu.vn
Loading...