“Ý thức trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, ngành trên địa bàn Thành phố ngày càng nâng cao”

“Ý thức trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, các ngành trên địa bàn Thành phố ngày càng nâng cao”- Đây là nhận định của đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái khi chủ trì phiên họp, nghe báo cáo kết quả kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 9 tháng năm 2020 tại trụ sở UBND TP Móng Cái vừa qua.

Thành phố Móng Cái là địa phương có vị trí địa chiến lược về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Tuy nhiên, cùng với nhiều lợi thế về tiềm năng, cơ hội để phát triển, Móng Cái đồng thời phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội phức tạp nảy sinh như: Dân cư tăng kéo theo về nhu cầu đất ở tăng cao, lao động ngoại tỉnh đông gây ảnh hưởng tới công tác quản lý nhân hộ khẩu, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường; bên cạnh đó quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án trọng điểm, chương trình mục tiêu Quốc gia được thành phố Móng Cái tập trung triển khai quyết liệt, dẫn đến phát sinh các vướng mắc liên quan; năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành trên một số mặt còn bất cập; công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, nhất là xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất còn nhiều khó khăn; một số đề xuất, kiến nghị của Nhân dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, đăng ký sử dụng đất... chưa được giải quyết kịp thời, đặt ra nhiều thách thức cho thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái  chủ trì phiên họp

nghe báo cáo kết quả kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 9 tháng năm 2020

Tuy nhiên, Thành phố và các cơ quan chức năng, UBND các xã phường trên địa bàn Thành phố đã thực hiện nghiêm túc và đúng các quy trình tiếp công dân và giải quyết đơn thư; kết hợp thường xuyên với tuyên truyền, tập huấn nâng cao hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong cán bộ công chức và Nhân dân, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, do đó công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường và thực tế cho thấy ý thức trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, các ngành trên địa bàn Thành phố được nâng lên, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong 9 tháng năm 2020, tình hình đơn khiếu nại trên địa bàn thành phố có chiều hướng giảm so với cùng kỳ; tình hình khiếu kiện đông người giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số lượt người và tính chất gay gắt của vụ việc. Nhìn chung nội dung khiếu kiện vẫn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng như: đề nghị giải quyết các tồn tại liên quan đến quản lý đất đai tại phường Hải Hòa, Ninh Dương, Hải Yên, Quảng Nghĩa; Cấp mới, cấp đổi, cấp đủ hạn mức đất ở; Giải quyết giao dịch về quyền sử dụng đất trong các khu vực các nhà đầu tư chiến lược đang nghiên cứu; Giải quyết việc bồi thường khi thu hồi đất vào dự án: Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, Trạm kiểm soát liên ngành cầu Bắc Luân 2, Khu dân cư Bắc Đại lộ Hòa Bình…

Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/9/2020, UBND Thành phố đã tiếp 164 lượt công dân = 169 vụ việc ( giảm 126 lượt, giảm 22 vụ việc so với cùng kỳ). Đồng chí Bí thư Thành ủy tham gia tiếp 86 lượt công dân với 86 vụ việc. Các đồng chí Bí thư 17 xã, phường đã trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND xã, phường trong các ngày tiếp công dân định kỳ của UBND xã, phường vào thứ 5 hàng tuần (tổng số 612 buổi), đồng thời tham dự việc tiếp công dân trực tuyến hoặc tham dự trực tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố trong các ngày tiếp công dân định kỳ của UBND Thành phố. Trong 9 tháng, thành phố tổ chức 10 cuộc đối thoại với Nhân dân. Toàn Thành phố không phát sinh đoàn đông người phức tạp; tiếp nhận, phân loại và xử lý 113 đơn = 115 vụ việc.

Nhiệm vụ thời gian tới, Thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong đó tập trung: Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận phân loại, giải quyết đơn, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; Chủ động nắm bắt tình hình, thông tin, các phản ánh kiến nghị của công dân; kịp thời giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phát sinh; gắn trách nhiệm Thủ trưởng phòng ban chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo để nâng cao hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, Nhân dân. Bên cạnh đó, Móng Cái tiếp tục chủ động phối hợp với các Sở, ngành tỉnh để tháo gỡ các vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, GPMB, góp phần giải quyết dứt điểm những kiến nghị tồn đọng...

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...