Chính quyền số - Phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường các giải pháp, trong đó nâng cao hiệu quả chính quyền số nhằm mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý nhà nước, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Loading...