Danh sách các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đăng ký hoạt động Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 14/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Kế hoạch số 360/KH-UBND ngày 29/12/2023 của UBND thành phố Móng Cái về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đăng ký hoạt động từ các cơ sở, Phòng Văn hóa - Thông tin tổng hợp, công bố danh sách 358 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch hoạt động trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 (Gửi kèm danh sách chi tiết). Phòng Văn hóa - Thông tin thông báo để nhân dân, du khách và doanh nghiệp nắm bắt, thuận lợi trong kết nối, sử dụng dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Loading...