Bắt nhịp chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp

Trên hành trình chuyển đổi số toàn diện của tỉnh, ngành Nông nghiệp đã từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong mọi quy trình sản xuất để tạo dựng môi trường sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm và khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Đồng thời, cơ cấu lại ngành theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, hiện đại, giá trị gia tăng cao và bền vững.

Loading...