Ngọt ngào mùa thanh long chín trên đất Quảng Nghĩa

Những ngày giữa tháng 7, thanh long ruột đỏ đang dần rực chín trên vùng đất Quảng Nghĩa (Móng Cái). 3 năm qua, vừa tích cực trong phòng chống dịch Covid-19, vừa nỗ lực trong lao động sản xuất, những người nông dân nơi vùng xa Quảng Nghĩa đã và đang vươn lên làm giàu bền vững, đáng quý hơn là chính họ đã chủ động được sản xuất nông nghiệp tại chỗ và phát triển sản phẩm mang đặc trưng thương hiệu địa phương.

Ngọt ngào mùa thanh long chín trên đất Quảng Nghĩa

Những ngày giữa tháng 7, thanh long ruột đỏ đang dần rực chín trên vùng đất Quảng Nghĩa (Móng Cái). 3 năm qua, vừa tích cực trong phòng chống dịch Covid-19, vừa nỗ lực trong lao động sản xuất, những người nông dân nơi vùng xa Quảng Nghĩa đã và đang vươn lên làm giàu bền vững, đáng quý hơn là chính họ đã chủ động được sản xuất nông nghiệp tại chỗ và phát triển sản phẩm mang đặc trưng thương hiệu địa phương.

Móng Cái tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1413/QĐ-TTg công nhận TP Móng Cái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Sự kiện này đánh dấu kết quả của hành trình nỗ lực vượt bậc, nhưng Đảng bộ và nhân dân Móng Cái xác định chương trình sẽ không có điểm dừng. Để tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với chương trình xây dựng NTM trên địa bàn Thành phố, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết "Về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Móng Cái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Loading...