Ngọt ngào mùa thanh long chín trên đất Quảng Nghĩa

Những ngày giữa tháng 7, thanh long ruột đỏ đang dần rực chín trên vùng đất Quảng Nghĩa (Móng Cái). 3 năm qua, vừa tích cực trong phòng chống dịch Covid-19, vừa nỗ lực trong lao động sản xuất, những người nông dân nơi vùng xa Quảng Nghĩa đã và đang vươn lên làm giàu bền vững, đáng quý hơn là chính họ đã chủ động được sản xuất nông nghiệp tại chỗ và phát triển sản phẩm mang đặc trưng thương hiệu địa phương.

Lễ công bố quyết định xã Hải Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ngày 22/7, tại xã Hải Xuân TP Móng Cái đã trang trọng diễn ra lễ công bố quyết định của UBND Tỉnh Quảng Ninh về công nhận xã Hải Xuân đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là xã duy nhất của Móng Cái, cùng với 4 xã của TP Hạ Long và Huyện Bình Liêu được Tỉnh công nhận đợt này. Đồng chí Dương Trí Tuệ - Thành ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Móng Cái dự.

Loading...