Bắt nhịp chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp

Trên hành trình chuyển đổi số toàn diện của tỉnh, ngành Nông nghiệp đã từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong mọi quy trình sản xuất để tạo dựng môi trường sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm và khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Đồng thời, cơ cấu lại ngành theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, hiện đại, giá trị gia tăng cao và bền vững.

Cán bộ và nhân dân cùng chung tay chỉnh trang tuyến đường liên thôn 4 xã Hải Đông

Ngày 11/9, tại tuyến đường liên thôn 4 xã Hải Đông, chi bộ và các ban ngành đoàn thể cùng nhân dân mà nòng cốt là hội viên chi hội phụ nũ thôn 4 đã ra quân trồng cây hoa dọc tuyến đường đã được nhà đầu tư và nhà thầu hoàn nguyên sau khi dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sử dụng tuyến đường dân sinh làm đường công vụ phục vụ cho thi công cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

TP Móng Cái: Nâng cao giá trị ngành thủy sản

Thời gian qua, TP Móng Cái đã tích cực đầu tư vào ngành thủy sản, nhất là áp dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng và các hoạt động dịch vụ thủy sản. Qua đó, từng bước góp phần gia tăng giá trị xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Loading...