✅ Mặt trận Tổ quốc phường Hải Hoà: Một nhiệm kỳ của đoàn kết, đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, công tác mặt trận phường Hải Hoà đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong phường, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị Quyết Đại hội MTTQ phường nhiệm kỳ 2019- 2024 đề ra. Từ đó, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, tăng cường, mở rộng và phát huy, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với đời sống, được nhân dân đồng lòng hưởng ứng.

Triển khai thông báo thu hồi đất và thông tin các chính sách, quyền lợi của nhân dân đối với dự án: Trụ sở Toà án nhân dân thành phố Móng Cái tại phường Hải Hoà

04/04 hộ dân = 100% các hộ dân có mặt thống nhất, đồng ý chấp hành chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án của các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. Đề nghị cơ quan chức năng sớm triển khai thực hiện dự án, đền bù cho hộ dân theo quy định của pháp luật.

Loading...