Thông tin chung

1.Thông tin về đơn vị:

Tổ chức, bộ máy phường Hải Yên

Thông tin lãnh đạo, cán bộ, công chức phường Hải Yên

Chi đoàn Trường Tiểu học Hải Yên tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2023.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn phường Hải Yên và cấp ủy Chi bộ Trường Tiểu học Hải Yên, sáng ngày 08/01/2022 đã diễn ra Đại hội Chi đoàn Trường Tiểu học Hải Yên nhiệm kỳ 2022 – 2023.

Loading...