Thông tin tổ chức bộ máy phường Hòa Lạc

Danh sách lãnh đạo, cán bộ công chức phường Hòa Lạc

Đoàn phường Hòa Lạc tiếp tục nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2022

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2022 của BCH Đoàn phường. Được sự đồng ý của Đảng ủy phường về hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn.

THÔNG BÁO Lịch cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân phường Hòa Lạc

Để phục vụ việc chuyển đồi số, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, áp dụng sử dụng 25 thủ tục hành chính thiết yếu. Công an phường thông báo lịch cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân phường Hòa Lạc như sau:

Loading...