Thông báo cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử

Công an phường Ka Long phối hợp với công an thành phố Móng Cái tổ chức cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho công dân trên địa bàn Phường

Loading...