THÔNG TIN CHUNG PHƯỜNG TRÀ CỔ

Tên đơn vị: ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Trà Cổ. - Địa chỉ: đường Lạc Long Quân, khu Đông Thịnh, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái. - Số điện thoại: 0203.360.8699 hoặc 02033.780.130 Email: ubndptraco.mc@quangninh.gov.vn

Phường Trà Cổ tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 17/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Móng Cái năm 2023, sáng 07/11, tại hội trường trụ sở, Ủy ban nhân dân phường Trà Cổ tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật năm 2023.

Loading...