THÔNG TIN CHUNG PHƯỜNG TRÀ CỔ

Tên đơn vị: ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Trà Cổ. - Địa chỉ: đường Lạc Long Quân, khu Đông Thịnh, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái. - Số điện thoại: 0203.360.8699 hoặc 02033.780.130 Email: ubndptraco.mc@quangninh.gov.vn

Đoàn phường Trà Cổ ngoại khóa chuyên đề "Kể chuyện theo án" năm 2021 tại trường THCS Trà Cổ

Mô hình “Kể chuyện theo án” được Đoàn phường Trà Cổ phối hợp với Trường THCS Trà Cổ triển khai trong những năm gần đây với mục đích tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn. Sau thời gian thực hiện, mô hình trên đã thể hiện được tác dụng rõ nét, có tác động mạnh mẽ, từng bước làm chuẩn hóa hành vi của nhiều thanh thiếu niên trẻ.

Loading...