THÔNG TIN CHUNG PHƯỜNG TRÀ CỔ

Tên đơn vị: ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Trà Cổ. - Địa chỉ: đường Lạc Long Quân, khu Đông Thịnh, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái. - Số điện thoại: 0203.360.8699 hoặc 02033.780.130 Email: ubndptraco.mc@quangninh.gov.vn

Rộn ràng Hội nghị Ban Công tác Mặt trận khu trên địa bàn phường Trà Cổ, nhiệm kỳ 2024 - 2026

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-MTTQ-BTT ngày 02/01/2024 của UB.MTTQ phường Trà Cổ về việc Tổ chức Hội Nghị Ban Công tác Mặt trận khu trên địa bàn phường, tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Trà Cổ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029, đến ngày 23/1, 4/4 khu phố trên địa bàn phường đã hoàn thành xong việc tổ chức Hội nghị hiệp thương bầu Ban công tác Mặt trận khu nhiệm kỳ 2024-2026, bầu Trưởng, phó Ban công tác Mặt trận khu, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội và tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị (lần 1) Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Trà Cổ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Loading...