THÔNG TIN CHUNG PHƯỜNG TRÀ CỔ

Tên đơn vị: ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Trà Cổ. - Địa chỉ: đường Lạc Long Quân, khu Đông Thịnh, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái. - Số điện thoại: 0203.360.8699 hoặc 02033.780.130 Email: ubndptraco.mc@quangninh.gov.vn

LÃNH ĐẠO ĐẢNG UỶ - HĐND - UBND - UBMTTQ PHƯỜNG TRÀ CỔ THĂM, TẶNG QUÀ, CHÚC TẾT CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG, CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, NGHÈO, CẬN NGHÈO, KHÓ KHĂN, CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ NHÂN DỊP TẾT NHÂM DẦN 2022

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 06/01/2022 của Ban chỉ đạo các hoạt động Tết UBND phường Trà Cổ về việc Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022, trong ngày 20/01/2022, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Trà Cổ đã tổ chức các đoàn tới thăm, tặng quà các đồng chí Nguyên lãnh đạo địa phương, các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn và các cơ quan đơn vị trên địa bàn phường.

Đoàn phường Trà Cổ ngoại khóa chuyên đề "Kể chuyện theo án" năm 2021 tại trường THCS Trà Cổ

Mô hình “Kể chuyện theo án” được Đoàn phường Trà Cổ phối hợp với Trường THCS Trà Cổ triển khai trong những năm gần đây với mục đích tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn. Sau thời gian thực hiện, mô hình trên đã thể hiện được tác dụng rõ nét, có tác động mạnh mẽ, từng bước làm chuẩn hóa hành vi của nhiều thanh thiếu niên trẻ.

Loading...