Kỷ niệm 33 năm ngày Quốc tế người cao tuổi và tổng kết công tác Hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày (01/10/2023), Hội Người cao tuổi (NCT) phường Trần Phú long trọng tổ chức Hội nghị kỷ niệm 33 năm ngày Quốc tế NCT (01/10/1990 - 01/10/2023) và tổng kết công tác Hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đến tham dự buổi lễ có Ông Vũ Thế Kỳ - Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố, Bà Nguyễn Thị Ninh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trần Phú cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ phường và đại diện các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, khu phố trên địa bàn Phường.

Thông tin lãnh đạo, CBCC Phường Trần Phú

Phường Trần Phú được thành lập theo Nghị định 52/NĐ-CP ngày 5/8/1998 của Chính Phủ, là phường biên giới có tổng diện tích tự nhiên là 102,74 ha. được chia làm 03 khu phố, có 1,3 km đường biên giới quốc gia, có 02 mốc giới 1369 (2) và mốc 1368 (2); phía Bắc giáp nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, phía Nam giáp phường Hoà Lạc, phía Tây giáp phường Ka Long, phía Đông giáp Phường Hải Hoà.

Kỷ niệm 33 năm ngày Quốc tế người cao tuổi và tổng kết công tác Hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày (01/10/2023), Hội Người cao tuổi (NCT) phường Trần Phú long trọng tổ chức Hội nghị kỷ niệm 33 năm ngày Quốc tế NCT (01/10/1990 - 01/10/2023) và tổng kết công tác Hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đến tham dự buổi lễ có Ông Vũ Thế Kỳ - Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố, Bà Nguyễn Thị Ninh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trần Phú cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ phường và đại diện các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, khu phố trên địa bàn Phường.

Kỷ niệm 33 năm ngày Quốc tế người cao tuổi và tổng kết công tác Hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày (01/10/2023), Hội Người cao tuổi (NCT) phường Trần Phú long trọng tổ chức Hội nghị kỷ niệm 33 năm ngày Quốc tế NCT (01/10/1990 - 01/10/2023) và tổng kết công tác Hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đến tham dự buổi lễ có Ông Vũ Thế Kỳ - Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố, Bà Nguyễn Thị Ninh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trần Phú cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ phường và đại diện các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, khu phố trên địa bàn Phường.

Phường Trần Phú tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Phường trước kỳ họp thứ 7 HĐND phường Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 30/6/2023 của HĐND phường Trần Phú về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Phường trước kỳ họp thứ 7 HĐND Phường Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 05/7/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường chủ trì phối hợp với HĐND Phường tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND Phường khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Loading...