Thông tin lãnh đạo, CBCC Phường Trần Phú

Phường Trần Phú được thành lập ngày 05/8/1998, nằm trong trung tâm của thành phố Móng Cái, có diện tích tự nhiên 102,74 ha, phía Đông giáp phường Hải Hòa, phía Tây giáp phường Kalong, phía Bắc giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa với 1,3km đường biên giới; phía Nam giáp phường Hòa Lạc. Đơn vị hành chính của phường được chia thành 03 khu với tổng số 1125 hộ, 3918 khẩu

Loading...