Câu lạc bộ người cao tuổi khu Nam Thọ phường Trà Cổ: 30 năm “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Nối tiếp truyền thống cách mạng vẻ vang của người cao tuổi Việt Nam, 30 năm qua, Chi hội NCT Khu Nam Thọ luôn phát huy tinh thần “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”, luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội, thực sự xứng đáng là “cây cao, bóng cả”, là điểm tựa, là chỗ dựa tinh thần của thế hệ cháu con trong công cuộc xây dựng và giữ gìn quê hương Trà Cổ nói riêng, Thành phố Móng Cái nói chung ngày càng giàu mạnh, văn minh

Loading...