Thông tin chung về xã Hải Tiến

UBND xã Hải Tiến - Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Trụ sở: Tại thôn 6 xã Hải Tiến - Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Điện thoại: 02033.786.442

Xã Hải Tiến tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tiêm phòng dại cho vật nuôi (chó, mèo)!

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian vừa qua đã có 14 người bị chó Dại cắn, qua đó cho thấy tình hình dịch bệnh Dại trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây lan cao, bùng phát dịch. Để góp phần làm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bệnh Dại, thời gian vừa qua xã Hải Tiến đã chủ động, tích cực và nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong triển khai các nhiệm vụ cấp bách về phòng chống bệnh dại trên địa bàn.

Xã Hải Tiến tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tiêm phòng dại cho vật nuôi (chó, mèo)!

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian vừa qua đã có 14 người bị chó Dại cắn, qua đó cho thấy tình hình dịch bệnh Dại trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây lan cao, bùng phát dịch. Để góp phần làm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bệnh Dại, thời gian vừa qua xã Hải Tiến đã chủ động, tích cực và nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong triển khai các nhiệm vụ cấp bách về phòng chống bệnh dại trên địa bàn.

Loading...