Thông tin chung về xã Hải Tiến

UBND xã Hải Tiến - Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Trụ sở: Tại thôn 6 xã Hải Tiến - Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Điện thoại: 02033.786.442

TẬP THỂ LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ HẢI TIẾN DÂNG HƯƠNG CẦU PHÚC- CẦU BÌNH AN TẠI ĐỀN XÃ TẮC NĂM 2022.

Ngày 03/3 tức 01/2 năm Nhâm Dần đã diễn ra Lễ hội Đền Xã Tắc năm 2022, Đoàn đại biểu xã Hải Tiến, do đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Tiến làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Lễ Đền Xã Tắc cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, chiến thắng dịch bệnh, cầu cho nhân dân Hải Tiến nói riêng, nhân dân cả nước nói chung phát triển phồn vinh, hoà bình, đời đời ấm no, hạnh phúc.

Loading...