Thông tin chung về xã Hải Tiến

UBND xã Hải Tiến - Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Trụ sở: Tại thôn 6 xã Hải Tiến - Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Điện thoại: 02033.786.442

Loading...