Xã Vĩnh Thực chỉ đạo,thực hiện Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 18/02/2022 của Tỉnh ủy Quảng Ninh và Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 10/03/2022 của Thành ủy Móng Cái về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 18/02/2022 của Tỉnh ủy Quảng Ninh “Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025”;trong ngày 3/7/2022, các chi bộ thôn dân cư xã Vĩnh Thực đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đến dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Trung Dũng - Thành ủy viên, Phó Thủ trưởng Cơ quan Thanh tra, kiểm tra thành phố cùng lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự Thành phố.

Loading...