Hội nghị công bố Quyết định tiếp nhận cán bộ, công chức tại UBND xã Vĩnh Thực năm 2023

Sáng ngày 6/11/2023, UBND xã Vĩnh Thực tổ chức hội nghị công bố Quyết định về việc tiếp nhận công chức theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Nguyễn Duy Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thực chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trung, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ và Cán bộ, công chức 2 xã Vĩnh Thực - Vĩnh Trung.

Loading...