Số/Ký hiệu Trích yếu Ban hành Cơ quan Người ký
2453/UBND-VP V/v xin lỗi ông Vũ Xuân Trung do chậm giải quyết nội dung cấp trùng 02 GCN QSD đất trên cùng ô đất 22/07/2022 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái Hồ Quang Huy
635/BC-UBND Kết quả giải quyết các nội dung sau chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 - HĐND TP Khóa XXI 15/07/2022 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái Đỗ Văn Tuấn
4831/QĐ-UBND Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch và Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Các điểm khai thác đất phục vụ thi công các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Móng Cái (gồm 02 mỏ: Điểm số 7, điểm số 8) của UBND thành phố Móng Cái 11/07/2022 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái Nguyễn Phúc Vinh
2383/CV-UBND Kiểm tra, xử lý, tạm dừng các văn phòng có hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, môi giới, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn thành phố Móng Cái 15/07/2022 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái Nguyễn Phúc Vinh
525/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2022 15/06/2022 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái Nguyễn Phúc Vinh
94/BC-HDND Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến Kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XXI; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố 06/07/2022 HĐND thành phố Dương Thị Huệ
2346/UBND-YT Về việc phối hợp khám lưu động cho nhân dân trên địa bàn phường Ka Long, Hải Yên 13/07/2022 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái Phạm Văn Hoan
280/TB-UBND Về việc tháo dỡ nhà, công trình, di chuyển người và tài sản trên đất của các hộ gia đình, cá nhân liên quan trong phạm vi giải tỏa tải khu 4, khu 5 phường Hải Hòa để thực hiện Dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái 12/07/2022 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái Nguyễn Phúc Vinh
4831/QĐ-UBND Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 3/3/2021 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và Quyết định 1619/QĐ-UBND ngày 5/3/2021 Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các điểm khai thác đất phục vụ thi công các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố (gồm 2 mỏ: điểm số 7, điểm số 8) của UBND thành phố Móng Cái 11/07/2022 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái Nguyễn Phúc Vinh
2302/UBND-VP V/v điều chỉnh giá dịch vụ trung chuyển hàng hóa tại cửa khẩu Bắc Luân II và Lối mở Km 3,4 Hải Yên 08/07/2022 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái Đỗ Văn Tuấn
Loading...