THÔNG TIN VĂN BẢN


Thông báo 604/TB-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: V/v di chuyển các phương tiện vận chuyển, giao nhận hàng hóa XNK đang dừng đỗ trong và ngoài khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân II vào các khu vực tập kết tạm thời...
Số hiệu:
604/TB-UBND
Ngày ban hành:
12/01/2022
Ngày hiệu lực:
12/01/2022
Trích yếu:
V/v di chuyển các phương tiện vận chuyển, giao nhận hàng hóa XNK đang dừng đỗ trong và ngoài khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân II vào các khu vực tập kết tạm thời...
Cơ quan ban hành:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
Người ký:
Đỗ Văn Tuấn

Loading...