THÔNG TIN VĂN BẢN


Nghị quyết 75-NQ-HĐND của HĐND thành phố: về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về kế hoạch đầu tư công năm 2021 tại các NQ số 132/NQ-HĐND ngày 24/7/2020, 148/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 và 160/NQ-HĐND ngày 13/5/2021 của HĐND TP
Số hiệu:
75-NQ-HĐND
Ngày ban hành:
10/11/2021
Ngày hiệu lực:
10/11/2021
Trích yếu:
về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về kế hoạch đầu tư công năm 2021 tại các NQ số 132/NQ-HĐND ngày 24/7/2020, 148/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 và 160/NQ-HĐND ngày 13/5/2021 của HĐND TP
Cơ quan ban hành:
HĐND thành phố
Người ký:
Nguyễn Văn Đô
Văn bản đính kèm:

Loading...