THÔNG TIN VĂN BẢN


Thông báo 486-TB/BCĐ của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Ý kiến chỉ đạo của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố về triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid - 19
Số hiệu:
486-TB/BCĐ
Ngày ban hành:
17/11/2021
Ngày hiệu lực:
17/11/2021
Trích yếu:
Ý kiến chỉ đạo của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố về triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid - 19
Cơ quan ban hành:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
Người ký:
Hồ Quang Huy

Loading...