THÔNG TIN VĂN BẢN


3853/UBND-LDTBXH của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: V/v triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu:
3853/UBND-LDTBXH
Ngày ban hành:
17/08/2021
Ngày hiệu lực:
17/08/2021
Trích yếu:
V/v triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan ban hành:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
Người ký:
Hồ Quang Huy

Loading...