THÔNG TIN VĂN BẢN


Thông báo 27/TB-HĐND của HĐND thành phố: Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND Thành phố 'Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri cề tồn tại đất đai trên địa bàn thành phố Móng Cái theo Thông báo số 215/TB-HĐND ngày 05/11/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa XXI
Số hiệu:
27/TB-HĐND
Ngày ban hành:
15/03/2022
Ngày hiệu lực:
15/03/2022
Trích yếu:
Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND Thành phố 'Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri cề tồn tại đất đai trên địa bàn thành phố Móng Cái theo Thông báo số 215/TB-HĐND ngày 05/11/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa XXI
Cơ quan ban hành:
HĐND thành phố
Người ký:
Dương Thị Huệ
captcha
Loading...