THÔNG TIN VĂN BẢN


Quyết định 15911/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Quyết định v/v phê duyệt sửa đổi, bổ sung phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II (giai đoạn 1), tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái (lần 4)
Số hiệu:
15911/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
24/12/2021
Ngày hiệu lực:
24/12/2021
Trích yếu:
Quyết định v/v phê duyệt sửa đổi, bổ sung phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II (giai đoạn 1), tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái (lần 4)
Cơ quan ban hành:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
Người ký:
Hồ Quang Huy
Văn bản đính kèm:

Loading...