THÔNG TIN VĂN BẢN


Công văn 5378/UBND-NTM của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: V/v tham gia ý kiến Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt xã NTM nâng cao năm 2021
Số hiệu:
5378/UBND-NTM
Ngày ban hành:
01/11/2021
Ngày hiệu lực:
15/11/2021
Trích yếu:
V/v tham gia ý kiến Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt xã NTM nâng cao năm 2021
Cơ quan ban hành:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
Người ký:
Đỗ Văn Tuấn
Loading...