THÔNG TIN VĂN BẢN


Nghị quyết 74/NQ-HĐND của HĐND thành phố: Nghị quyết 74/NQ-HĐND của HĐND thành phố: Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại các Nghị quyết 108/2020/NQ-HĐND, 159/2021/NQ-HĐND, 51/2021/NQ-HĐND và điều chỉnh về kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2022 tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của HĐND thành phố
Số hiệu:
74/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
10/11/2021
Ngày hiệu lực:
10/11/2021
Trích yếu:
Nghị quyết 74/NQ-HĐND của HĐND thành phố: Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại các Nghị quyết 108/2020/NQ-HĐND, 159/2021/NQ-HĐND, 51/2021/NQ-HĐND và điều chỉnh về kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2022 tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của HĐND thành phố
Cơ quan ban hành:
HĐND thành phố
Người ký:
Nguyễn Văn Đô
Văn bản đính kèm:

Loading...