Số/Ký hiệu Trích yếu Ban hành Cơ quan Người ký
260/TB-UBND Tạm dừng hoạt động các phương tiện vận tải chuyên chở vật liệu xây dựng (đất, cát, sỏi, đá...) lưu thông trên tuyến đường Quốc lộ 18, thuộc địa bàn thành phố Móng Cái 04/07/2022 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái Nguyễn Phúc Vinh
2213/UBND-VP Về việc rà soát hồ sơ dự án trồng rừng thực nghiệm của trường THPT Trần Phú tại xã Bắc Sơn 30/06/2022 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái Nguyễn Phúc Vinh
89/KH-HĐND Tổ chức hội nghị giám sát việc thực hiện giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa XXI 23/06/2022 HĐND thành phố Dương Thị Huệ
67/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách thành phố Móng Cái khởi công năm 2022 (đợt 3) 26/05/2022 HĐND thành phố Nguyễn Thị Hậu
2055/UBND-VP V/v tăng cường công tác quản lý vận chuyển vật liệu đất, đá san lấp trên địa bàn Thành phố 20/06/2022 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái Nguyễn Phúc Vinh
2044/UBND-VP Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dại động vật trên địa bàn Thành phố 20/06/2022 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái Đỗ Văn Tuấn
85/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND Tỉnh Khóa XIV, HĐND Thành phố Khóa XXI 14/06/2022 HĐND thành phố Dương Thị Huệ
84/TB-HĐND Thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND thành phố Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 14/06/2022 HĐND thành phố Dương Thị Huệ
85/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND Tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2016 14/06/2022 HĐND thành phố Dương Thị Huệ
84/TB-HĐND Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 của HĐND thành phố Móng Cái khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 14/06/2022 HĐND thành phố Dương Thị Huệ
Loading...