Số/Ký hiệu Trích yếu Ban hành Cơ quan Người ký
Danh sách địa bàn phong tỏa, giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ 14/10/2021
285/KH-UBND Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Móng Cái 06/10/2021 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái Hồ Quang Huy
507/TB-UBND Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 01/10/2021 tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Móng Cái 04/10/2021 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái Bùi Thị Thanh Tâm
27/2021/QĐ-TTg Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 28/09/2021 Thủ tướng chính phủ Lê Minh Khái
3853/UBND-LDTBXH V/v triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh 17/08/2021 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái Hồ Quang Huy
1494/UBND-VP V/v thực hiện đúng quy định pháp luật về BHXH, BHYT 08/04/2021 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái Nguyễn Thu Hương
4685/QĐ-UBND Về việc thực hiện Quyết định số 4685 QĐ-UBND ngày 21.12.2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh 22/01/2021 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái Nguyễn Thu Hương
5689/QĐ-UBND Ban hành quy chế xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Khu phố văn hóa trên địa bàn thành phố Móng Cái 16/09/2020 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái Nguyễn Thu Hương
Loading...