Số/Ký hiệu Trích yếu Ban hành Cơ quan Người ký
57/NQ-HĐND Quy định số lượng và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 09/12/2021 HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký
33/TB-SYT Thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 04/01/2022 Sở y tế tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Minh Tuấn
5689/QĐ-UBND Ban hành quy chế xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Khu phố văn hóa trên địa bàn thành phố Móng Cái 16/09/2020 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái Nguyễn Thu Hương
Loading...