Số/Ký hiệu Trích yếu Ban hành Cơ quan Người ký
106/TB-UBND LỊCH TRỰC CỦA TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG COVID - 19 (Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021) 20/12/2021 Ủy ban nhân dân phường Hòa Lạc Nguyễn Thị Thanh Vân
86/TB-UBND Lịch trực của Trung tâm chỉ huy phòng chống Covid - 19 01/11/2021 Ủy ban nhân dân phường Hòa Lạc Nguyễn Thị Thanh Vân
Số 68 - BC/ĐU Tình hình, kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 27/09/2021 Đảng ủy phường Hòa Lạc Trần Xuân Ngọc
Loading...