Số/Ký hiệu Trích yếu Ban hành Cơ quan Người ký
số 59/CV-UBND V/v triển khai ứng dụng "Báo cháy 114" và Zalo tuyên truyền PCCC và CNCH 06/05/2022 Ủy ban nhân dân phường Ka Long Lê Văn Vĩnh
QĐ số 2500/QĐ-UBND Quyết định về việc Công bố ngày bầu cử Trưởng khu phố Nhiệm kỳ 2022 - 2025 10/05/2022 Ủy ban nhân dân phường Ka Long Lê Văn Vĩnh
163/TB-UBND Dự kiến chương trình công tác của Thường trực UBND Phường (từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021) 02/11/2021 Ủy ban nhân dân phường Ka Long Nguyễn Ngọc Thư
145/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2021 15/10/2021 Ủy ban nhân dân phường Ka Long Nguyễn Ngọc Thư
144/BC-UBND Báo cáo V/v rà soát, khảo sát, đánh giá, thực trạng việc trích lập, quản lý đất nông nghiệp vào mục đích công ích trên địa bàn phường Ka Long 14/10/2021 Ủy ban nhân dân phường Ka Long Vi Văn Quảng
134/BC-UBND Báo cáo Về việc kiểm tra, xác minh lại nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của Hộ ông Nguyễn Văn Đào - trú tại khu 6, phường Ka Long 20/09/2021 Ủy ban nhân dân phường Ka Long Vi Văn Quảng
132/BC-UBND Báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2021 16/09/2021 Ủy ban nhân dân phường Ka Long Nguyễn Ngọc Thư
Báo cáo dân số và nguồn lao động 6 tháng năm 2021 06/07/2021 Ủy ban nhân dân phường Ka Long Nguyễn Ngọc Thư
53/BC-BCĐ Báo cáo kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tháng hanhfb động vì an toàn thực phẩm năm 2021 04/05/2021 Ủy ban nhân dân phường Ka Long Nguyễn Ngọc Thư
40/BC-UBND Báo cái thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực cho đến nay trên địa bàn phường Ka Long 02/04/2021 Ủy ban nhân dân phường Ka Long Vi Văn Quảng
Loading...