Số/Ký hiệu Trích yếu Ban hành Cơ quan Người ký
Quyết định 249/QĐ-UBND Quyết định Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các phó chủ tịch, thành viên UBND, các công chức, lao động thuộc UBND xã Bắc Sơn 15/10/2021 Uỷ ban nhân dân Xã Bắc Sơn
Loading...