THÔNG TIN VĂN BẢN


Công văn 114/VHTT của Phòng VHTT: Tuyên truyền tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023
Số hiệu:
114/VHTT
Ngày ban hành:
14/03/2023
Ngày hiệu lực:
14/03/2023
Trích yếu:
Tuyên truyền tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023
Cơ quan ban hành:
Phòng VHTT
Người ký:
Đinh Nghĩa Bình
captcha
Loading...