THÔNG TIN VĂN BẢN


Thông báo 17-TB-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: "tháo dỡ nhà, công trình, di chuyển người và tài sản trên đất của các hộ gia đình, cá nhân liên quan trong phạm vi giải tỏa tại khu 4, khu 5 phường Hải Hòa để thực hiện Dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái "
Số hiệu:
17-TB-UBND
Ngày ban hành:
08/01/2024
Ngày hiệu lực:
08/01/2024
Trích yếu:
"tháo dỡ nhà, công trình, di chuyển người và tài sản trên đất của các hộ gia đình, cá nhân liên quan trong phạm vi giải tỏa tại khu 4, khu 5 phường Hải Hòa để thực hiện Dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái "
Cơ quan ban hành:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
Người ký:
Hồ Quang Huy
Văn bản đính kèm:
captcha
Loading...