THÔNG TIN VĂN BẢN


Quyết định 8741/2022/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Móng Cái
Số hiệu:
8741/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
20/09/2022
Ngày hiệu lực:
20/09/2022
Trích yếu:
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Móng Cái
Cơ quan ban hành:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
Người ký:
Hồ Quang Huy
Văn bản đính kèm:
captcha
Loading...