THÔNG TIN VĂN BẢN


Quyết định 10181/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Móng Cái
Số hiệu:
10181/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
08/12/2022
Ngày hiệu lực:
08/12/2022
Trích yếu:
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Móng Cái
Cơ quan ban hành:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
Người ký:
Hồ Quang Huy
Văn bản đính kèm:
captcha
Loading...