THÔNG TIN VĂN BẢN


Nghị quyết 189/-HĐND của HĐND thành phố: Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (kỳ họp thứ 12) HĐND thành phố; việc triển khai NQ số 159/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND thành phố khóa XXI
Số hiệu:
189/-HĐND
Ngày ban hành:
19/12/2023
Ngày hiệu lực:
19/12/2023
Trích yếu:
Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (kỳ họp thứ 12) HĐND thành phố; việc triển khai NQ số 159/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND thành phố khóa XXI
Cơ quan ban hành:
HĐND thành phố
Người ký:
Nguyễn Văn Đô
captcha
Loading...