THÔNG TIN VĂN BẢN


Thông báo 723/CV-BQLDA của Ban QLDA Đầu tư xây dựng: V/v mời đặt hàng công tác quản lý vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải thuộc Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS2) lần thứ 2 - tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu:
723/CV-BQLDA
Ngày ban hành:
15/08/2023
Ngày hiệu lực:
15/08/2023
Trích yếu:
V/v mời đặt hàng công tác quản lý vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải thuộc Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS2) lần thứ 2 - tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan ban hành:
Ban QLDA Đầu tư xây dựng
Người ký:
Trương Công Thành
Văn bản đính kèm:
captcha
Loading...