THÔNG TIN VĂN BẢN


Quyết định 5862/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái
Số hiệu:
5862/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
20/10/2023
Ngày hiệu lực:
20/10/2023
Trích yếu:
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái
Cơ quan ban hành:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
Người ký:
Nguyễn Phúc Vinh
Loading...