THÔNG TIN VĂN BẢN


Báo cáo 39-BC-HĐND của HĐND thành phố: BC thẩm tra dự thảo NQ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách TP giai đoạn 2021-2025 tại NQ số 195/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND TP
Số hiệu:
39-BC-HĐND
Ngày ban hành:
22/03/2024
Ngày hiệu lực:
22/03/2024
Trích yếu:
BC thẩm tra dự thảo NQ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách TP giai đoạn 2021-2025 tại NQ số 195/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND TP
Cơ quan ban hành:
HĐND thành phố
Người ký:
Nguyễn Thị Hậu
Văn bản đính kèm:
captcha
Loading...