THÔNG TIN VĂN BẢN


Quyết định 2968/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A2 - Khu đô thị mở rộng tại các phường Hải Yên, Ninh Dương, Hải Hòa và xã Hải Xuân thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái
Số hiệu:
2968/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
13/10/2022
Ngày hiệu lực:
13/10/2022
Trích yếu:
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A2 - Khu đô thị mở rộng tại các phường Hải Yên, Ninh Dương, Hải Hòa và xã Hải Xuân thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái
Cơ quan ban hành:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
Người ký:
Hồ Quang Huy
Loading...