THÔNG TIN VĂN BẢN


Nghị quyết 172/NQ-HĐND của HĐND thành phố: Về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 22/12/202 của HĐND thành phố về xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025
Số hiệu:
172/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
13/10/2023
Ngày hiệu lực:
13/10/2023
Trích yếu:
Về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 22/12/202 của HĐND thành phố về xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành:
HĐND thành phố
Người ký:
Nguyễn Văn Đô
Văn bản đính kèm:
captcha
Loading...