THÔNG TIN VĂN BẢN


Quyết định 07/QĐ-UBND của UBND xã Hải Sơn: Kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 tại UBND xã Hải Sơn
Số hiệu:
07/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
04/01/2024
Ngày hiệu lực:
04/01/2024
Trích yếu:
Kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 tại UBND xã Hải Sơn
Cơ quan ban hành:
UBND xã Hải Sơn
Người ký:
Vũ Tuấn Anh
Văn bản đính kèm:
Loading...