THÔNG TIN VĂN BẢN


Công văn 376/CV-KT của Phòng Kinh tế: Thông báo cơ sở sản xuất vật liệu nổi trong NTTS được công bố hợp quy theo Quy chuẩn địa phương số 08:2020/QN
Số hiệu:
376/CV-KT
Ngày ban hành:
07/10/2022
Ngày hiệu lực:
07/10/2022
Trích yếu:
Thông báo cơ sở sản xuất vật liệu nổi trong NTTS được công bố hợp quy theo Quy chuẩn địa phương số 08:2020/QN
Cơ quan ban hành:
Phòng Kinh tế
Người ký:
Phương Hữu Quyền
Loading...