THÔNG TIN VĂN BẢN


Báo cáo 40/BC-UBND của Ủy ban nhân dân phường Ka Long: Báo cái thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực cho đến nay trên địa bàn phường Ka Long
Số hiệu:
40/BC-UBND
Ngày ban hành:
02/04/2021
Ngày hiệu lực:
02/04/2021
Trích yếu:
Báo cái thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực cho đến nay trên địa bàn phường Ka Long
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân phường Ka Long
Người ký:
Vi Văn Quảng
captcha
Loading...