THÔNG TIN VĂN BẢN


TTri 01/TTR-UBND của UBND xã Hải Sơn: Về việc đề nghị kiểm tra, công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập' xã Hải Sơn năm 2023
Số hiệu:
01/TTR-UBND
Ngày ban hành:
02/01/2024
Ngày hiệu lực:
02/01/2024
Trích yếu:
Về việc đề nghị kiểm tra, công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập' xã Hải Sơn năm 2023
Cơ quan ban hành:
UBND xã Hải Sơn
Người ký:
Phùn Văn Huy
Văn bản đính kèm:
captcha
Loading...